nyomtat

megoszt

Szatmári diákok 1610–1852
közreadja BURA LÁSZLÓ

II. AZ ÚJABB ANYAKÖNYV 1820–1852*

Cseresnyés Sámuel professorságában 1820/21-ben tanulók voltak: NB. 1820 utolsó október, 1821 első November

Veteránus orátorok

3227. Endredy Lajos, Szatthmár

3228. Korda Pál, Sima

3229. Korda Péter, Sima

3230. Jákó Balázs, Szatthmár, Ezek 4-en a Semináriumba mentek

3231. Szatthmári Károly, Szatthmár, Debretzenbe ment Tarral edjütt

3232. Tar Gábor, Mikola

3233. Varga András, Oroszi. Ez is detto 829 Nagy Bányára hasonlóul sz...

3234. Duda György, Szatthmár

3235. Ratz Sámuel, Szatthmár. Debretzenbe ment, de ki küldődött felső Bányára, Bánya őr

Poéták

3236. Munkátsi Mihály, Szatthmár

3237. Soós Sámuel, Dobi. Inassá lett

3238. Ömböly István, Szatthmár

3239. Jakab Lajos, Németi. Szabóvá lett

3240. Nagy István, Németi. Kovátssá lett

3241. Kántor Pál, Szatthmár

3242. Kántor Ferentz, Szatthmár. Inasokká lettek

3243. Darabant János, Dobrács apáti

3244. Soós András, Szatthmár. Inasnak ment

3245. Nagy Gábor, Hermánszeg

Novitzius orátorok

3246. Vetesy Imre, Vetés

3247. Báróti Mihály, Szatthmár

3248. Békési Károly, Szatthmár

3249. Szirmay Lajos, Egri

3250. Veresmarti Károly, Németi

3251. Tegze Ferenc, Szatthmár

3252. Koós Imre, Németi

3253. Berei Károly, Németi

3254. Szakádi Károly, Palád

3255. Mészáros János, Mikola

3256. Pap Dániel, Gatsáj

3257. Szabó Lajos, Szatthmár

3258. Kriston Ferentz, Németi

3259. Surányi Gedeon, Németi

3260. Jakó Sámuel

3261. Laky Lajos, Németi, Korhel, elhagyta az Oskolát

3262. Török József, Szatthmár, Inassá lett

1821/22

3263. Munkatsi Mihály, Szatthmár, Debretzenbe ment eminens volt. 1829 Makoi Rektor, 1838 ...

3264. Duda György, Szatthmár, Debretzenbe ment

3265. Soós Sámuel, Dobi, Inassá lett tavaj. Gubás

3266. Ömbölyi István, Szatthmár, 1

3267. Darabant János, Szatthmár, 1 Enyedre ment onnan 2 Szigetre ment később Patakra. Csengeri ...

3268. Nagy Gábor, Mikola

3269. Bogdány Sámuel, Szigetről jött s oda vissza is ment professzornak

Mediocrisok

3270. Vetesy Imre, Vetés, 1828-ban meg holt

3271. Békési Károly, Szatthmár, Lőtsére ment végre Procator lett

3272. Baróti Mihály, Szatthmár, Asztalos inassá lett

3273. Szirmay Lajos, Egri

3274. Veresmarty Károly, Németi

3275. Surányi Gedeon, Németi

3276. Tegze Ferentz, Szatthmár

3277. Berei Károly, Németi

3278. Mészáros János, Mikola

3279. Pap Dániel, Gatsáj

3280. Koós Imre, Ura, most Szatthmár Németiben

3281. Szabó Lajos, Szatthmár

3282. Kriston Ferentz, Németi

Novitziusok

3283. Káldi Pál, Szatthmár

3284. Jakab János, Jánkó

3285. Czégényi József, Szatthmár, Inassá lett

3286. Nemes József, Vetés

3287. Nagy Gábor, Hermánszeg

3288. Vesmás Lajos, Szatthmár

3289. Néma József, Szatthmár

3290. Péter István, Szatthmár

3291. Gyarmati Lajos, Adorján

3292. Matyi András, Szatthmár

3293. Balog István, Szatthmár

3294. Horvát István, Szatthmár

3295. Laki Lajos, Németi, Újra fel jött s újra kiszökött

1822/23 Veteranus orátorok

3296. Ömbölyi István, Szatthmár, Debrecenbe ment deáknak 1823

3297. Vetésy Imre, Vetés, Késmárkra ment tanulni 1824. Onnan esztendő múlva haza jött s itthon meghalt 1824 Nov.

3298. Békési Károly, Szatthmár, Késmárkra ment 1823

3299. Veresmarty Károly, Németi, A Szatmári Püspök Lyceumba ment 1823

3300. Asztai István, Károly

3301. Surányi Gedeon, Németi, A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 823

3302. Tegze Ferenc, Szatthmár, Lőtsére ment 1823

3303. Mészáros János, Mikola, Késmárkra ment 1823

3304. Koós Imre, Németi, Szigetre ment 1823

3305. Szakadaty Károly, Palád, Lőtsére ment 1823

3306. Csontos Sámuel, Ákos

3307. Berey Károly, Németi, A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1823

3308. Pap Dániel, Gatsáj, Ez is oda ment 1823.

Mediocrisek

3309. Nemes József, Vetés

3310. Vesmás Lajos, Szatthmár

3311. Kriston Ferenc, Németi

3312. Nagy Gábor, Mikola

3313. Peter István, Szatthmár, Inassá lett

3314. Nema József, Szatthmár, Inassá lett

3315. Matyi András, Szatthmár

Novitzius orátorok

3316. Tegze Imre, Szatthmár

3317. Tóth Miklós, Adorján

3318. Gáspár András, Apa

3319. Nagy Fridrik, Gatsáj, El ment más oskolába

3320. Gyulai Mihály, Németi

3321. Makai Bálint, Németi

3322. Nagy György, Attya

3323. Csabay Károly, Kórógy

3324. Szekrényes Jósef, Szatthmár

3325. Belényesi István, Külön lakik a feleségétől

3326. Szabó Menyhárt, Rápolt

3327. Balog Sámuel, Németi, elhagyta az oskolát

3328. Szabó Lajos, Szatthmár

3329. Doktor Jósef, Németi <...>

3330. Vátzi Károly, Erdőd

3331. Jó Imre, Németi

1823/24 Veteránus poéták

3332. Asztai István, Nagy Károly; Debreczenbe ment deáknak 1824. <...>

3333. Jakab János, Jánk

3334. Vesmas Lajos, Szatthmár. A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1824.

3335. Nemes Jósef, Vetés

3336. Nagy Gábor, Mikola. Elhagyta s lett gazda 1824.

3337. Kriston Ferentz, Szatthmár Németi. Elhagyta 1824.

3338. Matyi András, Szatthmár. Varga Inassággal cserélte fel 1824.

Mediocrisek

3339. Tegze Imre, Szatthmár

3340. Tóth Miklós, Adorján

3341. Gáspár András, Apa

3342. Makai Bálint, Szatthmár Némethi

3343. Nagy György, Németi

3344. Gyulai Mihály, Szatthmár Németi

3345. Csabay Károly, Kórógy. Eperjesre ment

3346. Vátzi Károly, Erdőd

3347. Szekrényes Jósef, Szatthmár

3348. Belényesi István, Tiszabets

3349. Szabó Lajos, Szatthmár

3350. Szabó Menyhárt, Rápolt

3351. Joó Imre, Szatthmár Németi

Novitziusok

3352. Toth János, Gents

3353. Nagy Károly, Lázári

3354. Komorótzi Miklós, Jánosi

3355. Nagy Ignátz, Lázári

3356. Szilágyi Károly, Óvári

3357. Nagy Eugenius, Király Darótz

3358. Nagy Pál, Lázári

1824/25

Poéták és orátorok nevei Veteranusok

3359. Tegze Imre, Szathmár. Debrecenbe Deák. Sz...falui Rector, legtöbb ...

3360. Nemes Jósef, Vetés. A Püspöki Lyceumba ment 1825 Nov. 1.

3361. Jakab János, Jánk. A Püspöki Lyceumba ment 1825 Nov. 1.

3362. Tóth Miklós, Adorján. A Debreczeni Collegiumba ment 1825 Nov. 1.

3363. Gáspár András, Apa

3364. Makai Bálint, Némethi

3365. Gyulai Mihály, Némethi. Gubás inassá lett 1825.

3366. Nagy György, detto

3367. Szekrényes Jósef, Szatthmár. Debrecenbe ment diáknak.

3368. Belényesi István, Vári, A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1825.

3369. Vátzy Károly, Erdőd. Patikáriusságot tanulni ment Nagykárolyba

3370. Szabó Menyhárt, Rápolt. Debreczenbe ment deáknak 1825. Nov. 1.

3371. Jóó Imre, Némethi. Szabó inassá lett 1825.

Mediocris poéták és orátorok

3372. Tóth János, Gents. Debreczenbe ment 1825. Nov. 1.

3373. Nagy Károly, Lázár. Késmárkra Német nyelv tanulni ment 1825. Sept. 1.

3374. Komorótzy Miklós, Kántorjánosi

3375. Nagy Ignátz, Lázár. Késmárkra ment a bányával 1825. Sept. 1.

3376. Szilágyi Károly, Óvári

3377. Nagy Pál, Lázár

3378. Nagy Eugénius, Király Darótz. Debretzenbe ment 1825. Nov. 1.

Novitziusok

3379. Mátyus József, Fábiánháza. Debretzenbe ment 1825. Nov. 1.

3380. Félegyházi Lajos, Szathmár

3381. Jeney Jósef, Szathmár

3382. Jákó Károly, detto. Szabó inassá lett 1825.

3383. György Jósef, Némethi

3384. Riskó Ignátz, Csenger

3385. Komlódi György, Tótfalu

3386. Patay Elek, Száraz Bereg

3387. Szabó Jósef, Géberjén. Haju Böszörménybe ment tanulni 1825.

3388. Bodnár István, Pazony, Nagy Kállóba ment tanulni 1825. Nov. 1.

3389. Boros Felix, Homok

3390. Szabó István, Szathmár

3391. Nóé János, detto

3392. Árokháti István, Szárazberek

3393. Benkő Károly, Szatmár Hegy

3394. Ozsváth Jósef, Csenger Ujjfalu

3395. Fráter Elek, Tyukod

1825/26 3dik esztendős Rhetorok és Poéták

3396. Makai Bálint, Németi, Debreczenbe ment 1826. Nov. 1. mint első eminens

3397. Nagy György, Németi, Debreczenbe ment 1826. Nov. 1 mint 2 dik eminens hol felöltöztek mindketten Deáknak

3398. Komorossy Miklós, K[ántor] Jánosi, Vizbe holt 1829. Jun. 15.

3399. Szilágyi Károly, Óvári. A Szatmár Püspöki Lyceumba ment 1825. Nov. 1.

3400. Szabó Lajos, Szatmár. Csizmadia inassá lett 1826. Nov. 1.

3401. Nagy Pál, Lázári, Debreczenbe ment 1826. Nov. 1. mint prima classis hol felöltözött Deáknak

2dik esztendős Rhetorok és Poéták

3402. Risko Ignátz, Csenger

3403. Jenei Josef, Szatmár. A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1826. Nov. 1.

3404. Félegyházi Lajos, Szatmár

3405. György Josef, Németi. A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1826. Nov. 1. mint 3 dik eminens

3406. Komlódi György, Tothfalu

3407. Patai Elek, Sz[áraz] Berek

3408. Boros Felix, Homok

3409. Noé János, Szatmár

3410. Majos Károly, Endréd. Nagy Károlyba ment tanulását folytatni 1826. Nov. 1.

3411. Domahidi János, Angyalos, Elhagyta s hazájába ment 1826. Sept. 5.

3412. Ormos Péter, Költse

3413. Szabo István, Száraz Berek

3414. Osváth Jósef, Berettyó Ujjfalu

3415. Frater Elek, Tyukod

1. esztendős Rhetorok és Poéták

3416. Kántor Miklós, Szatmár

3417. Kalos Sámuel, Borzova

3418. Tegze János, Szatmár

3419. Jenei Károly, Zsarolyán

3420. Király László, Száraz Berek

3421. Győri Josef, Ököritó

3422. Berei Lajos, Németi

3423. Galgotzi Pál, Portsalma

3424. Endrédi Imre, Szatmár

3425. Pap Albert, Gatsály

3426. Lovas Károly, Császló

3427. Lovas Josef, Császló

3428. Jósa Dániel, Atya

1826/27 3dik esztendős Rhetorok és Poéták

3429. Riskó Ignátz, Csenger. Debretzenbe ment mint eminens primus, van Testimon

3430. Félegyházi Lajos, Szatmár, Megholt 1828.

3431. Komlódi György, Komlód Toothfalu. Debretzenbe ment, mint Eminens tertius, van Testimon

3432. Noé János, Szatmár. A Szatmári Püspök Lyceumba ment, mint 4. Eminens

3433. Patay Elek, Száraz Berek. Sárospatakra ment, mint Eminsens sextus, van Testimon

3434. Boros Felix, Homok. Sárospatakra ment, mint eminens septimus, van Testimon

3435. Szabó István, Szatmár. Debretzenbe ment, mint eminens quintus

3436. Ormos Péter, Költse. Eperjesre ment, prima classis quartus

3437. Árokháti István, Száraz Berek.

3438. Árokháti István, Száraz Berek. Sárospatakra ment — mint prima classis primus.

3439. Ostváth Josef, Berettyó Ujjfalu. A Szatmári Püspöki Lyceumba, prima classis 2.

3440. Frater Elek, Tyukod. Elköltözött 1827.

3441. Benkő Károly, Batiz. Debretzenbe mint prima Classis 3-m. Ezen felyebb ki nevezett tanulók kimentek ezen Gymnasiumból 1823 November 1 napján.

2dik esztendős Rhetorok és Poéták

3442. Kántor Miklós, Szatmár

3443. Galgótzi Pál, Portsalma

3444. Király László, Száraz Berek

3445. Kalós Sámuel, Borzova

3446. Tegze János, Szatmár

3447. Jenei Károly, Zsarolyán. Debretzenbe ment 1827 Nov., Eminens sextus

3448. Győri Josef, Ököritó

3449. Berei Lajos, Németi. Gombkötő mesterségre állott 1827. Nov.

3450. Endrédi Imre, Szatmár

3451. Lovas Josef, Császló

3452. Pap Albert, Gatsály

3453. Jósa Dániel, Atya

3454. Lovas Károly, Császló

1ső esztendős Rhetorok

3455. Jenei István, Költse

3456. Kolosvari Mihály, Szatmár

3457. Bölöni Károly, Ákos

3458. Sulyok Ádám, Sályi

3459. Fülei Josef, Nagy Bánya

3460. Szűts Károly, Tunyog

3461. Szödényi Márton, Szatmár

3462. Horváth Elek, Garboltz

3463. Kerekes Sándor, Angyalos

Felső Őri Cseresnyés Sámuel Professzorságában az 1827/28. évben voltak 3dik esztendős Rhetorok és Poéták

3464. Kántor Miklós, Szathmár

3465. Galgótzi Pál, Portsalma

3466. Király László, Száraz Berek

3467. Kallós Sámuel, Borzova

3468. Tegze János, Szathmár. Debrecenbe Deak. Később[?] ... Makói Rektor majd földműves

3469. Győri József, Ököritó

3470. Endrédi Imre, Szatmár

3471. Lovas Jósef, Császló

3472. Pap Albert, Gatsály

3473. Józsa Dániel, Atya

3474. Lovas Károly, Császló

2dik esztendős Rhetorok és Poéták

3475. Jenei István, Költse

3476. Kolosvari Mihály, Szathmár

3477. Bölöni Károly, Ákos

3478. Sullyok Ádám, Salyi

3479. Fülei Jósef, Nagy Bánya

3480. Szüts Károly, Tunyog

3481. Szödényi Márton, Szathmár

3482. Horváth Elek, Garbotz

3483. Kerekes Sándor, Angyalos

1ső esztendős Rhetorok és Poéták

3484. Győri Sándor, Ököritó

3485. Szegedi Imre, Szathmár

3486. Juhos Sándor, Szathmár

3487. Petér Mihály, Szathmár

3488. Kallos Ferentz, Borzova

3489. Beks Pál, Nagy Hodos

3490. Baranyi Mózes, Sz[amos] Ujlak

3491. Balog Károly, Kraszna Czégény

3492. Munkátsi Jósef, Szathmár

3493. Sáfár Sámuel, Németi

3494. Kováts Lőrintz, Dob

3495. Keresztesi Dávid, Szatmár

3496. Beke Sándor, Nagy Hodos

3497. Kato István, Németi

3498. Balog József, Németi

3499. Tartzi Károly, Krasso

3500. Szathmári Antal, Fülesd

3501. Szathmári Mihály, Fülesd

1ső esztendős Rhetorok és Poéták

3502. Jenei István, Költse. Lőtsére ment Német nyelv tanulására 1829 Aug.

3503. Kolosvári Mihály, Szathmár. Ment a Püspöki Lyceumba Logicára

3504. Bölönyi Károly, Ákos. Ment Debretzenbe: honnan engedetlensége miatt elküldetvén Szatmár Vármegyében Sályiban a Szamosba ölte magát 1830. Aug. 28-án

3505. Sulyok Ádám, Sályi. Ment Debretzenbe

3506. Szüts Károly, Tunyog. Ment Sáros Patakra

3507. Szödényi Márton, Szatmár. Ment a Püspöki Lyceumba: honnan korhelysége miatt elküldetvén Kassára ment Füszerszámos kereskedés tanulására 1830 Julius.

2dik esztendős Rhetorok

3508. Győri Sándor, Ököritó. Később[?] B...be asztán Debrecenbe szerencsésebb ...

3509. Szegedi Imre, Szatmár

3510. Szatmári Antal, Fülesd

3511. Juhos Sándor, Szatmár

3512. Beke Pál, Nagy Hodos

3513. Baranyai Móses, Szamos Ujlak, elapsus est

3514. Kalos Ferentz, Borzova, venit in patriam

3515. Tartzi Károly, Krassó. 1829 Januárban bútsút vett a Músáktól és hazájába menvén lett gazdálkodóvá; azután pedig katonává 1830. Április.

3516. Kató István, Németi. 1829 Áprilisban Guba Takáts inassá lett.

3517. Beke Sándor, Nagy Hodos

3518. Kováts Lőrintz, Dob

3519. Szatmári Mihály, Fülesd

3520. Peter Mihály, Szatmár, 1828. December elhagyta az oskolát

1 esztendős Rhetorok

3521. Nemeth István, Németi

3522. Ladányi Pál, Hirip

3523. Kováts Sámuel, Huszt

3524. Kis Áron, Kis Namény

3525. Szabados Antal, Németi

3526. Csaholyi Zsigmond, Sályi, venit Sáros Patakinum

3527. Gáspár Ferentz, Apa

3528. Tartzi Ferentz, Krassó

3529. Balla László, Portsalma. Hazájába szökött s ott maradt

3530. Thamassi Mihály, Aranyos Meggyes

3531. Székely Josef, Szatmár

3532. Móritz Josef, Szatmár, 1829. Máj. 8 kán a Szent Mártoni malomnál, vigyázatlanságból a Szamosba bukván, bele fúladt, melyből Május 16 kán fogattatván ki, eltemettetett, akkor nap dél után, Szatmáron

3533. Félegyházi Károly, Szatmár

3534. Potsok László, Rápolth

3535. Teleki Károly, Ó Pályi, evanuit

3536. Kanisai László, Puszta Darótz

3537. Thamássi Dániel, Aranyos Meggyes

3538. Tegzeh László, Szatmár

3539. Mester István, Puszta Darótz

3540. Bene Jósef, Szatmár

3541. Bistei György, Szatmár

3542. Ladányi Károly, Hirip

3543. Villás János, Tétső

3544. Kováts György, Németi

1829/30 Poéták

3545. Győri Alexander, Ököritó

3546. Szegedi Emericus, Szatthmár

3547. Szatthmári Antonius, Fülesd

3548. Tuhos Alexander, Szatthmár

3549. Beke Paulus, Nagy Hodos

3550. Keresztesi Dávid, Szatthmár

3551. Beke Alexander, Nagy Hodos

3552. Kováts Laurentius, Sarolyán. Elhagyta a tanulást 1830 Áprilisban.

3553. Szatthmári Mich[ael], Fülesd

3554. Nemet Stephanus, Szathmár Németi

3555. Ladányi Paulus, Hirip

3556. Kováts Sámuel, Szatthmár

3557. Kis Aron, Kis Namény

3558. Szabados Antonius, Szatmár Németi

3559. Gáspár Franciscus, Apa

3560. Tartzi Franciscus, Krassó. Ment a Szigeti Lyceumba 1830 Aug.

3561. Tamási Michael, Aranyos Meggyes. Ment a Szigeti Lyceumba 1830 Aug.

3562. Székely Ioseph, Szatthmár

3563. Félegyházi Károly, Szatthmár. Timár inassá lett 1830. Májusban

3564. Botsok Ladislaus, Rápolt. Hazájába ment 1830. Májusban

3565. Kanisai Ladislaus, Puszta Darótz

3566. Tamási Dániel, Aranyos Meggyes. A Szigeti Lyceumba ment 1836. Aug.

3567. Tegze Ladislaus, Szatthmár

3568. Mester Stephanus, Puszta Darótz

3569. Bene Iosephus, Szatthmár

3570. Bistei Georgius, Szatthmár, Timár inassá lett 1830 Junius

3571. Villás Joannes, Nagy Bánya

3572. Kováts Georgius, Szatmár Németi

Novitius Rhétorok

3573. Nagy Károly, Szatmár Németi

3574. Csontos Carolus, Ákos

3575. Esze Gabriel, Szathmár

3576. Tegze Ludovic

3577. Chernel Carolus, Kórógy

3578. Tőrös Ludovic, Terebes

3579. Barczikai Anton, Egri

3580. Szarka Joannes, Kis Ár

3581. Beke Antonius, Száraz Berek

3582. Jóó Paul

3583. Kanisai András, Puszta Darótz

3584. Lovas Dániel, Császló

3585. Juráisko András, Szathmár

3586. Győri András, Nagy Kólcs

3587. Joó Franciscus, Szathmár

3588. Szabó Johannes, Dob

3589. Gyulai Alexander, Németi

3590. Kató Josephus, Németi

3591. Makai Carol, Németi

3592. Mólnár Carol, Németi

1830/31 3dik Esztendős Humanisták

3593. Némethi István, Németi. Debreczenbe ment Deáknak

3594. Ladányi Pál, Nagy Palád, ez is

3595. Kováts Sámuel, Huszth. Szigetre ment Deáknak

3596. Kis Áron, Kis Namény. Patakra ment Deáknak

3597. Szabados Antal, Németi. Debretzenbe ment Deáknak

3598. Szathmári Mihály, Fülesd. Debreczenbe ment Deáknak

3599. Székely Josef, Szathmár, elhagyta az oskolát

3600. Mester István, Puszta Darótz. Debrecenbe Deákká lesz

2dik Esztendős Humanisták

3601. Nagy Károly, Németi

3602. Esze Gábor, Szatmár

3603. Csontos Károly, Ákos

3604. Lovas Dániel, Császló

3605. Makai Károly, Németi

3606. Tegze Lajos, Szatmár

3607. Kanisay András, Puszta Darótz

3608. Győri András, Kis Kólts

3609. Tőrős Lajos, T. Terebes31

3610. Bartzikay Antal, Egri

3611. Gyulai Sándor, Németi

3612. Joó Pál, Szatmár

3613. Szabó János, Dob

3614. Szarka János, Kis Ar

3615. Kató Josef, Németi

1ső Esztendős Humanisták

3616. Simonyi Imre, Szatmár

3617. Vajai Gábor, Szatmár

3618. Simonyi István, Szatmár

3619. Nagy Károly, Nagy Palád

3620. Jármi Isák, Penyige

3621. Gazdag István, Szatmár

3622. Bene Mihály, Szatmár

3623. Soos Károly, Szatmár

3624. Mátyus István, Szatmár

3625. Cseke Sándor, Sályi

3626. Etsedi Moses, Csenger

1831/32 3dik Esztendős Humanisták

3627. Nagy Károly, Németi. Ment Debrecenbe, onnan Eperjesre, onnan Debrecenbe, onnan Szathmárra, itt ügyvéd

3628. Esze Gábor, Szathmár

3629. Csontos Károly, Ákos

3630. Lovas Dániel, Császló

3631. Makai Károly, Szatmár Németi

3632. Tegze Lajos, Szathmár

3633. Kanisay András, Puszta Darótz

3634. Győri András, Kis Kólts

3635. Tőrös Lajos, T. Terebes

3636. Bartzikai Antal, Egri

3637. Gyulai Sándor, Németi

3638. Joó Pál, Szathmár

3639. Szabó János, Dob

3640. Szarka Janos, Kis Ar

3641. Kató Jósef, Németi

2dik Esztendős Humanisták

3642. Domahidy Ignátz, Angyalos

3643. Simonyi Imre, Szathmár

3644. Vajai Gábor, Szathmár

3645. Simonyi István, Szathmár

3646. Kolláts Dániel, Sáji

3647. Nagy Károly, Nagy Palád

3648. Jármy Isák, Penyige

3649. Gazdag István, Szathmár

3650. Bene Mihály, Szathmár

3651. Soos Károly, Szathmár

3652. Mátyus István, Szathmár

3653. Cséke Sándor, Sályi

3654. Etsedi Mózes, Csenger

3655. Kezy Ignátz, Gyarmat

3656. Pongrátz Károly, Kis Szekeres

1ső Esztendős Humanisták

3657. Pongrát Aloisius, Kis Szekeres

3658. Madarasi János, Szathmár

3659. Cseresnyés Sámuel, Szathmár

3660. Katona Sándor, Császló

3661. Mester Károly, Puszta Darótz

3662. Baksa Lajos, Szathmár

3663. Félegyházi Gábor, Szathmár

3664. Szegedi Mihály, Szathmár

3665. Galgotzi Imre, Portsalma

3666. Gyene Antal, Portsalma

3667. Lovas Jósef, Németi

1832/33 3dik Esztendős Humanisták

3668. Simonyi Imre, Szathmár

3669. Vajai Gábor, Szathmár

3670. Simonyi István, Szathmár

3671. Kollát Dániel, Sáji

3672. Nagy Károly, Nagy Palád

3673. Jármy Isák, Penyige

3674. Soos Károly, Szathmár

3675. Cseke Sándor, Sáji

3676. Etsedi Moses, Csenger

2dik Esztendős Humanisták

3677. Domahidi Ignátz, Angyalos

3678. Madarasi János, Szathmár

3679. Cseresnyés Sámuel, Szathmár

3680. Kezy Ignátz, Gyarmat

3681. Katona Sándor, Császló

3682. Mester Károly, Puszta Darótz

3683. Szalai Antal, Szathmár

3684. Gyene Pál, Portsalma

3685. Lovas Josef, Németiben

Első Esztendős Humanisták

3686. Kun Károly, Désen

3687. Szekeres László, Mikola

3688. Erdei Károly, Szathmár

3689. Tasnádi Augusztinus, Szathmár

3690. Félegyházi Ferentz, Szathmár

3691. Bene Gábor, Szathmár

Elhagyták az oskolát

3692. Bene Mihály, Szathmár. Mészáros inassá lett

3693. Félegyházi Gábor, Szathmár. Tímár inassá lett

3694. Gazdag István, Szathmár, Mészárós inassá lett

3695. Szegedi Mihály, Szathmár. Tímár inassá lett

 1833/34 3dik Esztendős Humanisták

3696. Madarasy János, Szathmár, Debretzenbe ment

3697. Kézy Ignátz, Gyarmath. Patakra ment

3698. Cseresnyés Sámuel, Szathmár. Katona

3699. Katona Sándor, Császló, eltünt

3700. Lovas Joseph, Szatmár Németi, eltünt

3701. Mester Károly, Puszta Darótz, eltünt

3702. Szalay Antal, Szathmár. A Római Catholikus Gymnásiumban tanul

3703. Gyene Pál, Portsalma, hazament

2dik Esztendős Humanisták

3704. Joo Mihály, Szatmár Németi

3705. Tamásy Ágoston, Szathmár

3706. Bene Gábor, Szatmár, vale dixit

1ső Esztendős Humanisták

3707. Bartók Vilhelm, Felső Bánya

3708. Bartók Imre, Felső Bánya

3709. Kallós Károly, Ugotsa; Szirma

3710. Dobrai Mihály, Szatmár Németi

3711. Vajai Sándor, Nagy Bánya, borbéllyá lett

3712. György Gusztáv, Szatmár Németi

3713. Múhi Sámuel, Lázári

3714. György Fridrik, Szatmár Németi

3715. Kováts Károly, Atya

3716. Szabó Dávid, Szathmár

3717. Fülep Mihály, Csegöld; Debreczenbe

3718. Csepey László, Mánd

3719. Tamásy Bertalan, Szathmár

3720. Sóltész Sándor, Csenger, haza ment

1834/35 3dik Esztendős Humanisták

3721. Bartók Vilhelm, Felső Bánya

3722. Bartók Imre, Felső Bánya

3723. Szekeres László, Mikola

3724. Joo Mihály, Szatmár Némethi

3725. Tamássy Ágoston, Szatthmár

3726. György Gusztáv, Szatmár Némethi

2dik Esztendős Humanisták

3727. Kallós Károly, Ugotsa — Szirma

3728. Dobrai Mihály, Szatmár Némethi

3729. Muhi Sámuel, Lázári

3730. György Fridrik, Szatmár Németi

3731. Szabo Dávid, Szathmár

3732. Kováts Károly, Atya

3733. Csepelyi László, Mánd

3734. Tamásy Bertalan, Szathmár

3735. Jéger András, Szathmár

1ső Esztendős Humanisták

3736. Kegyes Sámuel, Szatthmár

3737. Cseresnyés Károly, Szatthmár

3738. Böszörményi Károly, Pettyén

3739. Muhi Dániel, Lázári

3740. Marothi Antal, Rozsáj

3741. Noéh Ferentz, Szatthmár

3742. Tóth Ferentz, Békes, haza ment Békesre

3743. Kis Ferdinand, Csenger Uj falu

3744. Sipos Antal, Géres

1835/36 3ik Esztendős Humanisták

3745. György Fridrik, Szatmár Németi

3746. Dobrai Mihály, Szatmár Németi

3747. Muhi Sámuel, Lázári

3748. Tegze Mihály, Szatmár Németi

3749. Szabó Dávid, Szathmár

3750. Kováts Károly, Atya

3751. Csepelyi László, Mánd

3752. Tamasy Bertalan, Szathmár

3753. Jéger András, Szathmár

2ik Esztendős Humanisták

3754. Kegyes Sámuel Ferentz, Szathmár

3755. Cseresnyés Károly, Szathmár

3756. Böszörményi Károly, Pettyén

3757. Marothy Antal, Rósály

3758. Muhi Daniel, Lázári

3759. Noéh Ferentz, Szathmár

3760. Sipos Antal, Géres

1ső Esztendős Humanisták

3761. Nyiri Péter

3762. Kis Josef, Csenger Uj falu

3763. Kovats Josef, Némethi

3764. Szathmári Pál, Hermánszeg

3765. Vátzi András, Szathmár Németi

3766. Bogdány Antal, Mikola

3767. Kis András, Görbed

1836/37 3dik Esztendős Humanisták

3768. Cseresnyés Károly, Szatmár

3769. Böszörményi Károly, Pettyén

3770. Maróthy Antal, Rosály

3771. Muhi Dániel, Lázári

3772. Noéh Ferencz, Szathmár

3773. Sipos Antal, Géres

2dik Esztendős Humanisták

3774. Nyiri Péter, Istvándi

3775. Szathmári Pál, Hermánszeg

3776. Váczi András, Szatmár-Németi

3777. Bogdány Antal, Mikola

3778. Kis András, Görbed

1ső Esztendős Humanisták

3779. Tegze Antal, Szatmár

3780. Menyhárt János, Szatmár

3781. Böszörményi Jósef, Pettyin

3782. Osváth Pál, Mikola

3783. Bajnai Károly, Németi

3784. Veress Ferencz, Mikola

3785. Makai Antal, Szathmár

3786. Gál Antal, Lázári

3787. Szabó Jósef, Szatmár

3788. Teleky György, Szatmár

3789. Teleky Lajos, <Szatmár>

3790. Szenczi Sámuel, Szatmár

3791. Mándy Josef, Borzova. Sine testimonia profugit nec didactro, nec minervali soluto.

3792. Nagy Károly, Szatmár

3793. Balázsi Sámuel, Szatmár

3794. Áts Mihály, Csaroda, Bereg.

3795. Koós Sándor, Németi

3796. Ivány Mihály, Szatmár

3797. Matóltsi Jósef, Szatmár

3798. Fóris István, Bökény, Ugotsa

3799. Farkas Sámuel, Farkasfalva, Ugotsa

3800. Farkas István, <Farkasfalva, Ugotsa>

1837/38 3dik Esztendős Humanisták

3801. Cseresnyés Károly, Szathmár

3802. Böszörményi Károly, Pettyén

3803. Nyiri Péter, Istvándi

3804. Fóris István, Bökény

3805. Szathmári Pál, Dara

3806. Bogdány Antal, Mikola

2dik Esztendős Humanisták

3807. Teghze Antal, Szathmár

3808. Menyhárt János, Szathmár

3809. Böszörményi Jósef, Pettyén

3810. Ostváth Pál, Mikola

3811. Bajnai Károly, Németi

3812. Makai Antal, Szathmár

3813. Kőltsei László, Kőltse

3814. Kóós Sándor, Németi

3815. Gáál Antal, Lázári

3816. Veres Ferentz, Mikola

3817. Teleky György, Szathmár

3818. Teleky Lajos, Szathmár

3819. Nagy Károly

3820. Balási Sámuel

3821. Áts Mihály, Csaroda, Bereg megye

3822. Ivány Mihály, Szathmár

3823. Matóltsi Jósef, Szathmár

1ső Esztendős Humanisták

3824. Mértse Antal, Fülesd

3825. Ladányi Gedeon, Nagy Palád

3826. Elek Lajos, Puszta Darótz

3827. Bakos Mihály, Németi

3828. Madarasi László, Szathmár

3829. Mikolai Antal, Mikola

3830. Dulka Károly, Szathmár

3831. Kis Gábor, Homok

3832. Gaál Gábor, Apáti

3833. Gaál Móses, Apáti

3834. Boros Miklós, Homok

1838/39 3dik Esztendős Humanisták

3835. Teghze Antal, Szathmár

3836. Menyhárt János, Szathmár

3837. Ostváth Pál, Mikola. Debreczenbe ment

3838. Bajnai Károly, Németi. Szigetre ment

3839. Makai Antal, Szathmár, a Cathólikusokhoz ment

3840. Kós Sándor, Németi, Szigetre ment

3841. Veres Ferencz, Mikola, meg hóltt mint igen jó erkölcsű, szelíd maga viseletű tanuló

3842. Nagy Károly, Szatmár

3843. Ács Mihály, Csaroda, időközben meghólt

3844. Matólcsi Jósef, Szathmár

2dik Esztendős Humanisták

3845. Mércse Antal, Fülesd

3846. Elek Lajos, Puszta Darócz

3847. Kis Gábor, Homok

3848. Bakos Mihály, Némethi

3849. Madarasi László, Szathmár

3850. Mikolai Antal, Mikola

3851. Gál Móses, Szathmár

3852. Gál Gábor, Szathmár

3853. Dulka Károly, Szathmár

3854. Boros Miklós, Homok

1ső Esztendős Humanisták

3855. Félegyházi Béniám, Szathmár

3856. Vajai Károly, Szathmár

3857. Nagy Áron, Nagy Dobos

3858. Gődény Imre, Batiz

3859. Csoknyai Albert, Fehér Gyarmat

3860. Földesi György, Szatmár Németi

1839/40 IIIdik éves Humanisták

3861. Menyhárt János, Szathmár

3862. Ács Mihály, Csaroda

3863. Mércse Antal, Fülesd

3864. Elek Lajos, Darócz

3865. Kis Gábor, Homok

3866. Bakos Mihály, Németi

3867. Madarasi László, Szathmár

3868. Gál Móses, Németi

3869. Gál Gábor, Németi

3870. Dulka Károly, Szathmár

3871. Boros Miklós, Homok

IIdik éves Humanisták

3872. Félegyházi Béniám, Szathmár

3873. Vajai Károly, Szathmár

3874. Nagy Áron, Nagy Dobos

3875. Gődény Imre, Batiz

3876. Csoknyai Albert, Fehér Gyarmat

3877. Főldesi György, Németi, Inassá lett

1ső éves Humanisták

3878. Bogdány Sigmond, Mikola

3879. Sáfár Jósef, Németi

3880. Ecsedi Gábor, Csenger

3881. Joo Antal, Németi

3882. <Ecsedi Gábor>

3883. Sepsi István, Adorján

3884. Láng Lajos, Gacsáj

3885. Bodnár Gábor, Szathmár

3886. Mikolai László, Mikola

3887. Horváth János, Szathmár

3888. Urai Antal, Ura

3889. Nagy Elek, Lázári, uj. Ez oskolai év kezdetével jött, s a IIIdik évesekhez tartozik.

1840/41 Végző Rhétorok

3890. Félegyházi Béniámin, Szathmár

3891. Csoknyai Albert, Gyarmath, f. s.

3892. Nagy Áron, <Ugornya> Dobos

3893. Tóth Tamás, Szinér Várallya, pap fija, meg hólt

3894. Ecsedi Gábor, Csenger

Poéták

3895. György Lajos, Szathmár Némethi

3896. Bogdán Zsigmond, Mikola

3897. Osváth Jósef, Mikola

3898. Joó Antal, Szatmár Németi

3899. Sáfár Jósef, Szatmár Némethi

3900. Sepsi István, Adorján, m. f. s.

3901. Horváth János, Szathmár

3902. Mikolai László, Mikola

3903. Urai Antal, Ura. szegény

3904. Langh Lajos, Gacsáj, pap fija

Kezdő Rhetorok

3905. Oravecz János, Szathmár

3906. Koncz István, Lázári, szegény

3907. Joó Imre, Szatmár Némethi

3908. Czerjék Imre, Angyalos, f. s.

3909. Félegyházi Elek, Szathmár

3910. Décse István, Kiskólcs, hír nélkül ment el, nem fizetett

3911. Debreczeni Sámuel, Szathmár

1841/42 Végző Rhetorok

3912. György Lajos,, Szatmár Németi. Debreczenbe

3913. Bogdán Zsigmond, Mikola. Debreczenbe, didactrumot nem fizetett

3914. Joo Antal, Szatmár Németi, Szigetre

3915. Sepsi Antal, Szatmár Németi, Szigetre

3916. Horváth János, Szatmár, Szigetre

3917. Mikolay László, Mikola, Szigetre, didactrumot nem fizetett

3918. Bodnár Gábor, Szatmár, ötvös

3919. Uray Antal, Ura, didactrumot nem fizetett; Debreczenbe

3920. Lang Lajos, katonává lett

Poéták

3921. Oravecz János, Szatmár

3922. Jó Imre, Szatmár Németi

3923. Czerjék Imre, Angyalos

3924. Félegyházi Elek, Szatmár

3925. Debreczeni Samu, Szatmár

3926. Décsi István, Pettyin, didactrumot nem fizetett, elszökött

3927. Rátonyi Bertalan,, Halmi, didactrumot nem fizetett, elszökött

3928. Szintay György, didactrumot nem fizetett, elszökött.

Kezdő Rhetorok

3929. Asztai Ferencz, Szatmár

3930. Koos György, Szatmár

3931. Jó Ferencz, Szatmár Németi

3932. Fényes György, Lázári

3933. Balla Imre, Németi

3934. Jéger Károly, Szatmár

3935. Demjén Lajos, Szatmár

3936. Nikelczky Dávid, Erdőd, didactrumot nem fizetett.

3937. Nikelczky Mihály, Erdőd, ez nem fizetet, Testimonium nélkül elmentek

1842/43

IIIad Evesek vagy Végző Rhétorok

3938. Oravecz János, Szathmár

3939. Jóó Imre, Szatmár Németi

3940. Czerjék Imre, Angyalos, f. s.

3941. Félegyházi Elek, Szathmár

3942. Debretzenyi Sámuel, Szatmár Némethi

IIsod évesek vagy Poéták

3943. Asztay Ferentz, Szatmár

3944. Koos György, Szathmár

3945. Joó Ferentz, Szatmár Némethi

3946. Pongrátz Géza, Csenger Ujfalu, didactrumot nem fizetett

3947. Balla Imre, Némethi

3948. Fényes György, Lázári, fizetés nélkül ment el, didactrumot nem fizetett

3949. Jeger Károly, Szathmár

3950. Demjén Lajos, Szathmár

1ső évesek vagy kezdő Rhetorok

3951. Figura Károly, Szatmár

3952. Csepely Miklós, Mánd, f.

3953. Ferentzy Gedeon, Rozsály, f. 2 1/2

3954. Vásárhelyi Lajos, Szathmár

3955. Vásárhelyi Benedek, Szathmár

3956. Ferentzy Károly, Rozsály, f. 2 1/2

3957. Szabó Jósef, Ólcsva, didactrumot nem fizetett

1843/44 IIIad éves Rhetorok

3958. Félegyházi Elek, Szatmár

3959. Koos György, Németi

3960. Joo Ferencz, Németi

3961. Balla Imre, Németi

3962. Jéger Károly, Szatmár

3963. Fényes György, Batiz, n. f.

3964. Debreczeni Sámuel, Szatmár

IIod éves Rhetorok

3965. Figura Károly, Szatmár

3966. Csepey Miklós, Mánd, f. s.

3967. Ferenczi Gedeon, Rozsály, f. 2 1/2

3968. Vásárhelyi Benedek, Szatmár

3969. Vásárhelyi Lajos, Szatmár

3970. Ferenczi Károly, Batiz, f. 2 1/2

I éves Rhetorok

3971. Csorvási Pál, Csenger

3972. Becze Josef, Szatmár

3973. Kanizsai Zsigmond, Homok, f.

3974. Makai Lajos, Szatmár

3975. Joo József, Németi

3976. Ostváth László, Mikola, n. f.

3977. Duna István, Szatmár

3978. Mikolai Mihály, Mikola, n. f.

3979. Sáfár János, Németi

3980. Tóth Jósef, Szatmár

3981. Fodor Jósef, Szatmár

3982. Barkácz Pál, Csenger, n. f.

1844/45 Harmad éves Poéták

3983. Ferenczi Gedeon, Rozsály, f. 2 1/2

3984. Vásárhelyi Lajos, Szatmár

3985. Ferenczi Károly, Rozsály, f. 2 1/2

Másod éves Poéták

3986. Csorvási Pál, Csenger, szegény

3987. Kanizsai Zsigmond, Homok, f. 3. f.

3988. Makay Lajos, Szatmár

3989. Joo József, Szatmár Németi

3990. Duna István, Szatmár

3991. Sáfár János, Szatmár-Németi

3992. Mikolay Mihály, Mikola, n. f.

3993. Tóth József, Szatmár

Első éves Rhetorok

3994. Esze Ferencz, Szatmár

3995. Joo Gábor, Szatmár

3996. Solymosy Bálint, Krassó, f. 5.

3997. Dobi Lajos, Szatmár

3998. Balázsi György, Szatmár

3999. Gaal Elek, Szatmár

4000. Noéh Gábor, Szatmár

4001. Vajda Péter, Szatmár

4002. Egei Ferencz, Sárköz, félidőn ment el hír nélkül

4003. Koos Sámuel, Szatmár-Németi

4004. Fehér István, Szatmár

4005. Bakos Endre, Németi

1845/46 Harmad éves Rhetorok

4006. Csorvásy Pál, Csenger, szegény

4007. Kanizsai Zsigmond, Homok

Másod éves Rhetorok

4008. Esze Ferencz, Szatmár

4009. Joo Gábor, Szatmár

4010. Solymosy Bálint, Krassó

4011. Dobi Lajos, Szatmár

4012. Balázsi György, Szatmár

4013. Gaál Elek, Szatmár

4014. Noéh Gábor, Szatmár

4015. Vajda Péter, Szatmár

Első éves Rhetorok

4016. Szártory Pál, Derzs

4017. Dobi Mihály, Szatmár

4018. Pap Gedeon, Tisza-Berek

4019. Baráth Imre, Szatmár

4020. Erdős József, Szatmár

4021. Várallyai János, Szatmár

4022. Szabó József, Németi

4023. Böszörményi László, Szatmár

4024. Katona Lajos, Udvari

4025. Décse Károly, Szatmár

4026. Magos Menyhért, Egri

1846/47 Harmad éves Rhetorok

4027. Esze Ferenc, Szatmár

4028. Joó Gábor, Szatmár

4029. Solymosy Bálint, Krassó

4030. Doby Lajos, Németi

4031. Balázsy György, Szatmár

Másod éves Rhetorok

4032. Szártóry Pál, Derzs

4033. Dobi Mihály, Németi

4034. Pap Gedeon, Száraz Berek

4035. Baráth Imre, Szatmár

4036. Erdős József, Szatmár

4037. Várallyai János, Szatmár

4038. Szabó József, Németi

4039. Böszörményi László, Szatmár

4040. Katonai Lajos, Udvari

4041. Décse Károly, Szatmár

4042. Magos Menyhért, Egri

Első éves Rhetorok

4043. Esze Tamás, Szatmár

4044. Olchváry Lajos, Szatmár

4045. Bartha Kálmán, Szatmár

4046. Tóth Albert, Gencs

4047. Figura József, Szatmár

4048. Kis István, Szatmár

4049. Futó János, Erdőszáda

4050. Félegyházi György, Szatmár

4051. Osváth László, Csenger Ujfalu

4052. Fekete Gedeon, Németi

4053. Zoltán Ferenc, Sényő

4054. Rátonyi József, Szatmár

4055. Jakab Károly, Németi

4056. Juhos Benedek, Szatmár

4057. Szatmáry Sámuel, Hermánszeg

4058. Jakó György, Batiz, hír nélkül ment el félidőn

1847/48 Harmad éves Rhétorok

4059. Szártóry Pál, Derzs

4060. Doby Mihály, Németi

4061. Pap Gedeon, Száraz Berek

4062. Várallyai János, Szatmár

4063. Szabó József, Németi

4064. Katona Lajos, Udvari

4065. Lukács Gyula, Kocsord

Másod évesek

4066. Esze Tamás, Szatmár

4067. Olchváry Lajos, Szatmár

4068. Bartha Kálmán, Szatmár

4069. Tóth Albert, Gencs

4070. Kis István, Szatmár

4071. Futó János, Erdőszáda

4072. Fekete Gedeon, Némethi

4073. Rátonyi József, Szatmár

4074. Jakab Károly, Németi

Harmadik osztály vagy 1ső éves

4075. Tóth József, Szatmár

4076. Uray Ábrahám, Csenger Ujfalu

4077. Tamásy Eduárd, Szatmár

4078. Szeőke Kálmán, Udvari

4079. Somosy András, Bökény

4080. Keresztes András, Szatmár

4081. Szilágyi György, Szatmár

4082. Kölcsey Mihály, Cseke

4083. Barabás József, Szatmár

4084. Kondor Zsigmond, Gyűgye

4085. Kondor Ignátz, Gyűgye

4086. Vásárhelyi Kálmán, Szatmár

4087. Szödényi Imre, Szatmár

4088. Szilágyi Zsigmond, Endréd, hír nélkül ment el

4089. Kriston Lajos, Németi

4090. Bakó Ignátz, Szatmár

1848/49 Harmad éves Költészek

4091. Esze Tamás, Szatmár

4092. Olchváry Lajos, Szathmár

4093. Bartha Kálmán, Szathmár

4094. Kis István, Szatmár

4095. Rátonyi József, Szatmár

4096. Félegyházi György, Szatmár

4097. Szőke Kálmán

4098. Tamásy Edvárd, Szathmár

Másod éves költészek

4099. Kölcsey Mihály, Cseke

4100. Szilágyi György, Szathmár

4101. Vásárhelyi Kálmán, Szathmár

4102. Szödényi Imre, Szatmár

4103. Kriston Lajos, Szatmár Némethi

4104. Kondor Zsigmond, Gyűgye

4105. Barabás József, Szathmár

4106. Bakó Ignácz, Szathmár

Első éves szónokok

4107. Császy Bálint, Mikola

4108. Gyene Sámuel, Tyukod

4109. Szilágyi Lajos, Óvári

4110. Pap Károly, Várallya

4111. Kolumbán Bálint, Matolcs

4112. Szabó Ferencz, Udvari

4113. Fényes Sándor, Szatmár

4114. Csaba Gyula, Szathmár

4115. Fényes Péter, Batiz

4116. Bartók Lajos, Udvari

4117. <Erdey Sándor>, <Misztódfalu>, hamar elment

 1849/50 Harmad éves szónokok

4118. Tamási Edvárd, Szathmár

4119. Kölcsei Mihály, Cseke

4120. Gulacsy Lajos, Fülpös Darótz

4121. Gulacsy László, Fülpös Darótz

4122. Kondor Zsigmond, Gyügye

4123. Kriston Lajos, Szatmár Németi

4124. <Egei Pál>, <Csepe>

Másod éves Szónokok

4125. Császy Bálint, Mikola

4126. Pap Károly Szinér Várallya

4127. Szilágyi Lajos, Óvári

4128. Kolumbán Bálint, Matolcs

4129. Szabó Ferencz, Udvari

4130. Fényes Sándor, Szathmár

4131. Csaba Gyula, Szatmár

4132. Fényes Péter, Batiz

4133. Bartók Lajos, Udvari

4134. Komoróczi Miklós, Eör

Első éves Szónokok

4135. Jóó István, Szatmár Némethi

4136. Vásárhellyi Imre, Szathmár

4137. Jóó Mihály, Szatmár Némethi

4138. Debreceni Károly, Szathmár

4139. Chernel Jósef, Szamos Kórógy32

4140. Szegedi Antal, Petneháza

1850/51 Harmad évesek

4141. Császi Bálint, Mikola

4142. Szilágyi Lajos, Óvári

4143. Szabó Ferencz, Udvari

4144. Fényes Péter, Batiz

4145. Bartók Lajos, Udvari

4146. Kiszton Lajos, Szatmár Németi

4147. Kolumbán Bálint, Matólcs

Másod évesek

4148. Joo István, Szatmár Németi

4149. Vásárhelyi Imre, Szatmár

4150. Joo Mihály, Szatmár Németi

4151. Erős András, Szatmár

Első évesek

4152. Mándi Ferencz, Tisza Becs

4153. Varga József, Vámos Oroszi

4154. Joo Ignácz, Szatmár Németi

4155. Izsák Dezső, Nagy Szekeres

4156. Tamási László, Szatmár

4157. Bartók Károly, Udvari

4158. Deák Mihály, Szatmár

4159. Décse Ignácz, Szatmár

4160. Félegyházi Joseph, Szatmár

4161. Kaszonyi Joseph, Szatmár Németi

1851/52 Harmad évesek

4162. Joó István, Szatmár Németi

4163. Joó Mihály, Szatmár Németi

4164. Erős András, Szatmár

Másod évesek

4165. Mándy Ferencz, Tisza Becs

4166. Varga József, Vámos Oroszi

4167. Joó Ignácz, Szatmár Németi

4168. Tamásy László, Szatmár

4169. Bartók Károly, Udvari

4170. Deák Mihály, Szatmár

4171. Décse Ignácz, Szatmár

Első évesek

4172. Fülöp Lajos, Szatmár

4173. Lovas Dániel, Óvári

4174. Pap Ágoston, Udvari

4175. Szeőke Ödön, Udvari

4176. Német Sámuel, Kis Namény. NB. Német Sámuel csak hamar elment vásáros inasnak.

 

 

* Félbőr kötésű, 40 x 25 cm, 507 pag. terjedelmű kötet. Lelőhelye az előbbi kódexével azonos.

31. Lehet Túr Terebes vagy Tőke Terebes

32. NB. Chernel József és Ferencz tanítványokul be nem vétethetvén, csak benevolusok voltak, s bizonyítvány nélkül mentek el.