nyomtat

megoszt

Kisebbségek változó világban
TÖRZSÖK ERIKA
Tisztelt Olvasó

Tisztelt Olvasó!

Ez a könyv, amit a kezében tart, nagyon fontos mű: a magyar nemzetközösség immár több mint nyolc évtizede legsúlyosabb gondjával - szakadatlanul változó, de változatlanul kínzó gondjával -, s e gond minduntalan változó megítélésével, kezelésével, de változatlanul bonyolult megoldásával foglalkozik. Azzal a kérdéskörrel, amit a trianoni békekötés nyomán határokon kívül rekedt magyar kisebbségek sorsának alakulása, az "anyaország" és az "utódállamok" örökké módosuló viszonya határoz meg. Jórészt a világpolitika, de az érintett országok bel- és külpolitikájának változásai következtében.

A kötet szerzője a kérdéskör valamennyi elemének szakértője. De legfőképpen felelős gondolkodó.

Könyve hiányt pótol: írásai szilárd eszmei alapon állnak.

Átnemesíti őket az érintettek iránt érzett mélyen gyökerező, nagyon is gyakorlati szeretet. Ami felelős magyarságtudatból fakad, és évtizedes tapasztalatra és ismeretekre épül.

A könyvet teljes meggyőződéssel ajánlom bármilyen eszmei alapon álló olvasónak, abban a tudatban, hogy az bárki kérdéseire felelősségteli választ kínál.

                                                                                                 (Göncz Árpád)

                                                                                a Magyar Köztársaság volt elnöke