nyomtat

megoszt

Lelkünkre így ül ez a kor
Szubjektív nemzedéktörténet Lászlóffy Aladárral (1956-2004)
SZÉLES KLÁRA
(Közelképek Lászlóffy Aladárról munkacím)

Tartalom

Író-olvasó találkozás - sajátosan (Előszó helyett).......................... 5

Hogy is kezdődött? (1956)......................................................... 11
Történelmi közjáték: 1956......................................................... 18
Hat év - versek, levelek hídján (1957-1962)................................ 26
Első személyes találkozás - első verseskötet................................. 42
Fordulatok éve: 1963................................................................. 56
Első erdélyi közös nyár: 1964..................................................... 72
Kibővül az "irodalmi kör" (1964-1968)........................................ 94

Cezúra................................................................................... 114

Felnő a költő (1965-1970)........................................................ 119

"Adok be egy versike-kötetet".............................................. 119
Befogadás a szűkebb pátriában........................................... 121
Kinyílnak a kapuk............................................................... 122
Irodalmi vendégjárás a "három T" világában........................... 124
Befogadás - a tágabb hazában............................................ 129
"Nyomtatott irodalmi párbeszéd".......................................... 135

"A hetvenes évek".................................................................... 141

A "Pezsgő-díj"........................................................................................... 141
"Munkalevelek", új munkák, új műfajok................................. 144
Újabb és nagyobb utazások. "Edit"...................................... 158
Irodalmi barátságok............................................................ 163
Erdélyi írótársak között....................................................... 168

Egy irodalmi barátság és az évtizedforduló................................ 172

Egy barátság hullámhegyei és -völgyei................................. 172
Egy példátlan regény tükre.................................................. 184

A nyolcvanas évek ................................................................. 200

Még szűkebb esztendők?................................................... 200
"A munka az én egyetlen várakozásom"............................... 204
"…ennyi előkészület után is, az igazi bevetés elmaradt"........ 208
"…még mindig van jártányi életed"....................................... 212
A "megtartó kedély" műhelyéről........................................... 218

A nem remélt fordulat: 1989..................................................... 227

"elképesztő, ami velünk is megtörtént"................................. 227

Nagy remények után - nagy csalódások.............................. 230
Új műfaj: lírai publicisztika................................................... 233
Új helyzet - új kezdeményezések....................................... 238
Utazások, találkozók.......................................................... 242
Lászlóffy Aladár a kilencvenes évek forgatagában.................. 248

A pálya csúcsa? (A kilencvenes évek)...................................... 256

Diadalút?........................................................................... 256
A "Nemzeti gyermekszobá"-tól "Isten várai"-ig és tovább......... 260
"Magyaros csasztuskák"?................................................... 260
"Isten radarján"................................................................... 268
"…mindenki, mindössze halandó, halhatatlan, élhetetlen…"... 273
"Az utazás, mint otthon végre csobogásával betakar"............. 278

Egy ezredvégi költő................................................................. 298

"Végvári" lírikus?................................................................. 298
"Európai" költő................................................................... 301
"Érthetetlen" - és "túl közérthető" versek.............................. 306

Zárszó................................................................................... 315

Függelék................................................................................ 319

A költő rövid életrajza......................................................... 321
Tisztségei.......................................................................... 321
Díjai, kitüntetései............................................................... 322
Megjelent kötetei................................................................ 322

Képek, dokumentumok............................................................ 325