nyomtat

megoszt

Erdély népesedéstörténete
NYÁRÁDI R. KÁROLY
Erdély népesedéstörténete. Táblák

Erdély népesedéstörténete
Táblák1. A lélekszám alakulása, népsűrűség 1869-1966
2. Tényleges népszaporodás 1869-1966 között 
3. A jelenkori Erdély területe, népessége és népsűrűsége, egybevetve a kisebb európai országok hasonló adataival 
4. Terület, lélekszám és népsűrűség megyék szerint 1869-1920 között. Tényleges népszaporodás 1896-1910 között (városi és falusi népesség) megyék szerint 
5. Terület, lélekszám és népsűrűség megyék szerint 1910-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
6. Lélekszám és tényleges népszaporodás tartományok szerint 1930-1956 között 
7. Terület, lélekszám, népsűrűség és tényleges szaporodás megyék szerint 1910-1966 között (1968. évi megyebeosztás) 
8. Erdély és a Regát népességének tényleges szaporodása vagy fogyása (-) 1910-1966 között 
9. A természetes népmozgalom arányszámai megyék szerint 1881-1910 között 
10. A falusi népesség természetes népmozgalmának arányszámai megyék szerint 1901-1910 és 1921-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[10a.] A városi népesség természetes népmozgalmának arányszámai megyék szerint 1901-1910 és 1921-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[10b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes népmozgalmának arányszámai megyék szerint 1901-1910 és 1921-1948 között. (Az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
11. Az élveszületések, halálozások és természetes szaporodás évi átlaga tartományonként 1956-1960 és 1948-1955 között 
12. Egyes közép-európai országok természetes népmozgalmának arányszámai 1900-1965 között 
13. Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1869-1910 között 
[13a.] Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1881-1890 között 
[13b.] Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1891-1900 között 
14. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Az akkor érvényben volt megyei beosztásnak megfelelően) 
[14a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Az akkor érvényben volt megyei beosztásnak megfelelően) 
[14b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Az akkor érvényben volt megyei beosztásnak megfelelően) 
[14c.] Tényleges és természetes népszaporodás megyék szerint 1881-1910 között 
15. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően)
[15a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[15b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1901-1910 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
16. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1921-1930 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[16a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1921-1930 között. (Átszámítva az 1930-as megyei beosztásnak megfelelően) 
[16b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1921-1930 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
17. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1931-1940 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[17a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1931-1940 között. (Átszámítva az 1930-as megyei beosztásnak megfelelően) 
[17b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1931-1940 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
18. A falusi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1941-1947 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[18a.] A városi népesség természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1941-1947 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
[18b.] Az összes népesség (falusi és városi együtt) természetes és tényleges szaporodása megyék szerint 1941-1947 között. (Átszámítva az 1930. évi megyei beosztásnak megfelelően) 
19. Természetes és tényleges szaporodás tartományok szerint 1948-1955 között 
20. Természetes és tényleges szaporodás tartományok szerint 1956-1965 között 
21. A 40 régi város lélekszáma és tényleges szaporodása 1869-1966 között 
22. A 10 új város lélekszáma és tényleges szaporodása 1930-1966 között 
23. Az 1930 után várossá nyilvánított települések lélekszáma és tényleges szaporodása 
24. A városi és falusi népesség lélekszámának alakulása 1869-1966 között 
25. A városi és falusi népesség szaporodása jellegzetes (nagyobb) időszakokban 
26. A városi népesség megoszlása a városok nagyság-kategóriái szerint 
27. A városok népességének megoszlása foglalkozási főcsoportok szerint 1900-1910-1930-ban, százalékban 
28. A városi népesség foglalkozási főcsoportok szerint 1900-1910-1930-ban 
29. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1901-1910 között 
30. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1921-1930 között 
31. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1931-1940 között 
32. A városok népességének természetes és tényleges szaporodása 1941-1947 között 
33. Az észak-erdélyi városok népességének tényleges és természetes szaporodása 1931-1947 között 
34. A dél-erdélyi városok népességének tényleges és természetes szaporodása 1931-1947 között 
35. A városok népességének tényleges és természetes szaporodása 1956-1966 között 
36. A városi és falusi népesség megoszlása 1869-1966 között 
37. A történeti Erdély népességének etnikai és vallási viszonyai a 15. századtól 1910-ig. (A Partiummal együtt) 
38. A népesség nemzetiség (anyanyelv) szerinti megoszlása 1880-1966 között 
39. A népesség vallásfelekezeti megoszlása 1880-1930 között 
40. A megyék falusi népessége nemzetiség szerint 1880-1948 között 
41. A megyék falusi népessége vallásfelekezet szerint 1880-1930 között 
42. A városok népessége nemzetiség és vallásfelekezet szerint 
43. Tényleges és természetes népszaporodás anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között 
[43a.] Élveszülöttek anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként 
[43b.] Halálozások anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként 
[43c.] Természetes szaporodás anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként 
[43d.] Élveszülöttek anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként. (Éves átlagban ezer lélekre) 
[43e.] Halálozások anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként. (Éves átlagban ezer lélekre) 
[43f.] Természetes szaporodás anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1901-1910 között törvényhatóságonként. (Éves átlagban ezer lélekre) 
[43g-v.] [Természetes és tényleges szaporodás anyanyelvenként és felekezetenként törvényhatóságok szerint 1901-1910 között]
[43g.] A román anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között
[43h.] A magyar anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43i.] A német anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43j.] A szlovák anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43k.] A rutén anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43l.] A szerb-horvát anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43m.] Az egyéb anyanyelvűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között
[43n.] A görögkeleti vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43o.] A görög katolikus vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43p.] A római katolikus vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43r.] A református vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43s.] Az unitárius vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43t.] Az evangélikus vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43u.] Az izraelita vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között 
[43v.] Az egyéb és ismeretlen vallásfelekezetűek természetes és tényleges szaporodása törvényhatóságok szerint 1901-1910 között
[44.] A vallásfelekezetek híveinek száma és aránya az egyes nemzetiségek között 1880-ban és 1910-ben 
[44a.] A görögkeleti vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként
[44b.] A görög katolikus vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[44c.] A római katolikus vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[44d.] A református vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[44e.] Az unitárius vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[44f.] Az evangélikus vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[44g.] Az izraelita vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[44h.] Az egyéb és ismeretlen vallásfelekezetűek anyanyelv szerint 1880-ban és 1910-ben törvényhatóságonként 
[45.] A népesség szaporodása vagy fogyása (-) anyanyelv és vallásfelekezet szerint 1880-1910 között 
[46.] A népesség nemzetiségi megoszlása tartományonként 1930-ban és 1956-ban 
[47.] A kivándorlás 1899-1915 között megyék szerint 
[48.] Az 1899-1915 között kivándoroltak anyanyelvi megoszlása megyék szerint 
[49.] Kivándorlás Romániába 1899-1915 között megyék szerint 
[50.] A belső vándormozgalom mérlege a születési hely alapján 1900-1910-ben. (A történeti Erdély és a Partium 16 megyéje szerint részletezve) 
[51.] Népmozgalom 1911-1920