nyomtat

megoszt

Jordáky Lajos kézirathagyatéka
BÁRDI NÁNDOR

IX. SAJTÓ

IX. 1. Periodikák egyes számai
IX. 2. Lapszámok fotómásolatai
IX. 3. Kigépelt cikkválogatások az erdélyi szocialista sajtóból


IX. 1. Periodikák, egyes számai

443. Vasárnapi Újság, Kolozsvár, 1834. 13-20.sz., 26-28. sz., 32-38. sz.

444. Kolozsvári Színházi Közlöny, Kolozsvár, 1859, 1-4., 6-14. sz.

445. Tárogató, Szatmár, 1865, 14-16., 29-30. sz.

446. Heti Szemle, Szatmár, 1897, 4. sz.

447. Statul Poporului, Lugoj, 1908-1909, szórványosan, 13 pld.

448. Új Egyetem, Kolozsvár, 1910., 2. sz.

449. Gazeta de Duminecă, Şimleul-Silvaniei, 1911, 2-8. sz.

450. Erdélyi Lapok, Kolozsvár, 1911., 2.,6.,9. sz.

451. Ébredj! Temesvár, 1919. 1-2. sz.,

452. Zord Idő, Marosvásárhely, 1919. 1. sz.

453. Színházi Ujság, 1919. 12., 14., 16., 17., 27., 1920. 35., 50., 1921. 1.,3.,4.,11.,12.,14.,15.,17.,19-23.,27-29.,31.,32.,34.,35.,

454. Színház és Társaság, Kolozsvár 1919. 47., 52. sz., 1921. 11., 34., 1922. 8., 10.,11., 20., 27., 35., 36., 38., 40., 43., 44., 47., 50., 51., 1923. 8., 10.

455. Erdélyi Szemle, 1920. 9. sz.

456. Újságírónap, 1920. augusztus 29. alkalmi újság

457. Előre, Brassó, 1920. november, 215. sz.

458. Világosság, Brassó, 1920-1921, 6 pld.

459. Jövő, Wien, 1921, 3 pld.

460. Bukovinai német munkássajtó

Der Arbeiter, Czernowitz, 1921, 3 példány
Die Gemeinschaft, 1929-1930, 2 példány
Vorwarts, 1920-1934, 16 példány

461. Erdélyi magyar és német nyelvű szakszervezeti sajtó

Temesvár, (Volkswille melléklet), Temesvár, 1917-1918, 16 példány
Erdélyi Munkás, Kolozsvár, 1919-1920, 9 példány
Bőripari Munkás, Arad, 1920. december 4.
Küzdelem, Cluj-Kolozsvár, 1921, 5 példány
Népakarat, Cluj-Kolozsvár, 1921, 13 példány
Könyvkötők Lapja, 1921. szeptember 1., 1922. július 1.
Haladás, Cluj-Kolozsvár, 1921. október 15.
Munkáslap, Timisoara, 1921., 27., 30., 53.,73.,
Élelmezési Munkás,Cluj-Kolozsvár, 1922. december 25., 1926. szeptember 15.
Építőmunkás, Cluj-Kolozsvár, 1922. június 1.,
Vas-és Fémmunkás, Cluj-(Kolozsvár), 1923. december 1.
Muncitorul Pielar/Bőripari Munkás, Cluj, 1924. 1., 2.,12.,13., 1927. 6.
Ruházati Munkás, Cluj, 1924. 2.sz., 1928. 1-2.sz.
Famunkás, Cluj, 1927. 1-2., 4-6. sz.
Magánalkalmazott, Cluj-Kolozsvár, 1928. 3.sz., 1934. 1. sz., 1935 május,
Építőipari Munkás, Tragu-Mures, 1929. február 28.
Szatmári Népszava, Satu-Mare, 1931. 2., 12., 42., 45., 46. sz.
Katolisches Arbeiterblatt, Timisoara, 1931. 1., 1932. 8. sz.
Szakszervezeti Újság, Timisoara, 1932. március 5.
Metallarbeiter, Bucuresti, 1938., 10-11. sz.
Vas- és Fémmunkás, Bucuresti, 1940. május,
Magántisztviselők Lapja, Cluj, 1940. 4., 6-9. sz.
Szakszervezeti Közlöny, Bucuresti, 1945. 1., 2. sz.
Szakszervezet, Kolozsvár, 1945 október

462. Tűz, Bécs-Bratislava (Pozsony), 1922, 2., 18-23. sz.

463. Bécsi Magyar Újság, Bécs, 1922, 7 pld.

464. Társadalmi Kérdések, 1922. 1-2. sz.

465. A Jövő Társadalma, Cluj, 1925 szeptember

466. Osváth Kálmán

1. Hétfői Levelei, Cluj, 1925. augusztus 17.
2. A Fölösleges Ember, 1926. 11 pld. stencil, kötve,

467. Front, Szerk. Keleti Sándor, Alba Iulia, 1933 (?)

468. Fáklya, Bucuresti, 1921. március 25. – április 25.

469. Romániai Népszava, 1923, 1925, 1927, 1929, (40 válogatott példány)

470. Ifju Harcos, Tg-Mures, 1929. március 27.

471. A megváltás, Cluj, 1929. december 20-31. (alkalmi kiadvány)

472. Vörös Segély, 1930. december

473. Erdélyi Szemle, Kolozsvár, 1931. 11-12. sz.

474. Egeresi Ifjú Harcos, I. évf. 1. sz., 1931. november, stencil 4 p.

475. Erdélyi Szikra, Oradea, 1931. április 5., április 26., május 1.

476. Dolgozók Lapja, Timişoara, 1931. február 8., április 5.

477. Munkás Újság, Cluj, 1931, 1932, 1933, 9 sz.

478. Tömegkultúra, Oradea, 1931 október, november

479. Szolidaritás, Cluj, 1932. október

480. Gyár és ucca, Cluj, 1932, december 1., december 18., december 25.

481. Jó estét! Cluj-Kolozsvár, 1932. június 21., 1933. február 14., 1936. július 22.

482. Kévekötés, Kolozsvár, 1930-1935, 23 példány

483. Népújság, Brassó, 1932, 131-132, 134, 138. sz.

484. Kolozsvári Friss Ujság, Kolozsvár, 1932. 174., 177. sz.

485. 6 órai újság, Temesvár, 1932 december – 1933 február, 29 példány

486. Világosság, Cluj, 1932. május 29.

487. Szövetkezet, Oradea, 1933 március

488. Erdély ír, Oradea, 1933. május

489. Ellenzéki Közlöny, Cluj-Kolozsvár, 1933. május 23.

490. Demokrata Blokk, Temesvár, 1933. január 14.

491. Riport, Cluj-Kolozsvár, 1933. március 5., 1934. december, 1935. május-június,

492. Erdélyi Különvélemény, Cluj, 1933. október 20., 1933. november 15.

493. Hitel, Kolozsvár, 1935. 1-5. sz.

494. Jövő, Cluj, május

495. Új Szó, Targu-Mures, 1935-1936., 19 példány,

496. Világszemle, Bratislava-Pozsony, 1937. 4-7. sz.

497. Előre, Bucuresti, 1938., 18 példány,

498. Szabad Szó, Párizs, 1939. július 15.

499. Prezentatul, Bucuresti, 1938. mai 6.

500. Közgazdasági Évkönyv, 1940, Timisoara Bánáti Hiradó

501. Gazeta Noastră, Kolozsvár-Cluj, 1940. septemvrie 8., 10., 13.

502. Tribuna Ardealului, Kolozsvár-Cluj, 1940, septemvrie 26.,

503. Kolozsvár THJF. Szabad Királyi Város Hivatalos Lapja 1940-1943., 13 példány

504. Kiáltó Szó, Kolozsvár, 1942. 2. sz.

505. Viata, Kolozsvár-Cluj, 1943. mai,

506. Világosság, Kolozsvár, 1944. október-december 16 példány

507. Igazság, Kolozsvár, 1945. július-december, 8 példány,

508. Erdély, Kolozsvár, 1945. december 4., december 19.

509. Buletinul Oficial al Municipiului Cluj, 1938-1940., 11 példány, 1945-1948., 20 példány

510. Szaktanácsi Értesítő, Kolozsvár, 1944. 1. sz. (stencil)

511. Ifjumunkás Szakszervezeti Értesítője, 1944. december 23., 1945. január 10.

512. Képesujság, Kolozsvár, 1945. 1-7. sz.

513. Az író Naplója, Molnár Sándor szépirodalmi gyűjteménye, 1945 (?), Arad, 1 példány,

514. Erdélyi Színház és Mozi, Kolozsvár, 1946, 1 példány

515. Igazság, Kolozsvár, 1956. november 4-től – 1959. március 20-ig, 31 példány

516. Előre, Bukarest, 1956. szeptember 5-től – 1957. március 30-ig, 20 példány

IX. 2. Egyes lapszámok fotómásolatai

517. Erdélyi Vasutas, Nagyszeben, 1919. október – 1920. október, 1., 3-13. sz.

518. Ifjú Proletár, Cluj, 1921. március 20.

519. Ifjumunkás, Cluj-Kolozsvár, 1922. január 11.

520. Térítő Pál: Munkásmozgalom, Wien, (1925 ?)

521. A Nép Utja, Targu-Mureş, 1934. december 2.

522. Székelyföldi Néplap, Tg-Mureş, 1934. április 22., július 22.

523. Székely Alkalmazottak Lapja, Cluj, 1934. május 15.

IX. 3. Kigépelt cikkválogatások az erdélyi szocialista sajtóból

524. Nagyváradi Munkás Újság, 1906-1911, 149 p.

525. Tribuna Socialistă, 1919-1920, 252 p.

526. Erdélyi Munkás, 1919-1920, 190 p.

527. Munkáslap, 1920-1921, 178 p.

528. Fáklya, 1921, 64 p.