nyomtat

megoszt

A krízis éve a Székelyföldön
GAGYI JÓZSEF

Tartalomjegyzék

 

Előszó

Bevezető

1. A FORDULAT ÉVE? AZ ORSZÁG ÉS A VILÁG

1948 ÉS 1950 KÖZÖTT

1.1. A fordulat Romániában

1.2. 1949: Törvények, rendeletek, szabályozások

2. APPARÁTUSOK, SZERVEZETEK, HIVATALOK

2.1. A párt

2.2. A tömegszervezetek

2.2.1. A Magyar Népi Szövetség

2.2.2. Ifjúmunkás Szövetség, Pionírszervezet

2.2.3. Romániai Nők Demokratikus Szövetsége

2.2.4. Az ARLUS

2.2.5. A szakszervezetek

2.3. Az államhatalom szervei

2.3.1. A Milícia

2.3.2. Az Ideiglenes Bizottságok

2.3.2.1. .Irányítják, vezetik és ellenőrzik

A törvénykezési keretek

2.3.2.2. A szelekció

2.3.2.3. Az alakulás

2.3.2.4. A működésről

2.3.3. Igazságügyi szervek. A megtorlásról

2.4. A gazdaságról

2.4.1. Üzemek, gyárak

2.4.2. Állami gazdaságok, traktorállomások

2.4.3. Kollektív gazdaság

2.4.4. Szövetkezetek

2.5. Oktatás

2.6. Egészségüg

2.7. Közművelődés

2.8. A 17. köztársaság

3. TERV ÉS VALÓSÁG

3.1. Az 1949-es egyéves állami terv előzményei

3.2. A terv

3.3. A terv kísérőtársai

3.4. Munkaerő-gazdálkodás

3.5. Adózás

3.6. Beszolgáltatás

4. AZ OSZTÁLYHARC: HAZAFIAS KÖTELESSÉG

4.1. Ellenségek

4.1.1. Kulákok

4.1.2. Papok

4.1.3. Az ellenséget jellemző tevékenységek: szervezkedés, összeesküvés, merénylet

4.1.4. A leleplezett ellenség: kizárások, tisztogatások

4 2. Az osztályharc „éles fegyverei”

4. 2.1. A munkaverseny

4.2.2. Az ellenség írott képei

5. ÜNNEPEK, KAMPÁNYOK 67

5.1. Az év ünnepei

5.1.1. Május 1.

5.1.2. Augusztus 23.

5.1.3. November 7.

5.2. „Tanítónk, atyánk, vezetőnk lettél...” a szovjet ünnepek

5.2.1. A Sztálin-kultusz

5.3. „Föl egy derűsebb, jobb életre, föl!” A kultúrforradalom

5.3.1. Az időgazdálkodás megváltoztatása

5.3.2. „Szocialista ünnep” rítus helyi gyakorlása

5.3.3. Az osztályharc élezése

5.3.4. Társadalmi igazodás kikényszerítése

5.3.5. Integráció, az egység megteremtése

5.3.6. Testvériség hangsúlyozása

5.4. Kiegészítőként: sportversenyek

6. A HAGYOMÁNYOS FALUSI ELIT ELLENI TÁMADÁSOK

6.1. „Népi demokráciánk papi palástba bújt ellenségei...”. Leszámolás Márton Áronnal és híveivel

6.1.1. A kampány

6.1.2. A csíksomlyói búcsú napja

6.1.3. Agitátorok a búcsún

6.1.3.1. A búcsú . ahogy az agitátorok jelentései mutatják

6.1.3.2. A frontok

6.1.4. A búcsú után

6.2. Tanítók

7. CSODÁK, MILLENARIZMUS. A SZÉKELYFÖLDI

FALUSI TÁRSADALOM REAGÁLÁSAI

7.1. A mozgalom rekonstruált képe

7.2. Az események a sajtó-nyilvánosságban

7.3. „Mindenünket elvehetik, de istenünket nem.” A krízis

Utószó

Források és irodalom

Anul crizei în Secuime: 1949

The Crisis Year in Seklerland: 1949