Szerző: Homei V.
Talált cikkek száma: 1 cikk

Homei V., Barbu P. (1962): Contribuţii la studiul gestaţiei la Miniopterus schreibersii. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, XIV(1): 57-61.