nyomtat

megoszt

Viaţa cotidiană la secui
IMREH ISTVÁN
Katalóguscédula:
Cím: Viaţa cotidiană la secui
Szerző: IMREH ISTVÁN

Megjelenési adatok:
Editura Kriterion, Bucureşti, 1982
Kategória: Cărți - traduceri
Témakör: történelem
Tárgyszó: secuime, gospodărie seniorială, destrămarea feudalismului
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 4082.8k]
Tartalom:
Descărcare volum complet (versiunea pdf imagine căutabilă): [pdf, 12942.6k]

Prefaţă
Cuvînt introductiv

SECUII ÎN CURGEREA TIMPULUI
Devălmăşia în scaunul Arieş
Pămîntul şi omul
Marea pădure devălmaşă a scaunului
Pămîntul liber de la Bogáth
Societatea de la Hurkajuk, deschizătoare de drum
Strămoşi şi moravuri în scaunul filial Cristur
Gospodăria seniorială în Secuime
I. Cîteva trăsături specifice ale stratificării feudale în Secuime
II. Obştea sătească şi devălmăşia în Secuime; trăsăturile specifice ale luptei de clasă în cadrul lor
III. Lupta pentru ogor, păşune şi pădure
1. Ogorul ţărănesc şi pămîntul seniorial
2. Exproprierea păşunilor şi fîneţelor devălmaşe
3. Lupta pentru stăpînirea şi folosirea pămînturilor devălmaşe
4. Tentativa de acaparare a pămînturilor devălmaşe aflate în posesiunea mai multor sate
IV. Utilizarea forţei de muncă în gospodăria seniorială
1. Creşterea numărului iobagilor şi jelerilor; majorarea robotei
2. Stratificarea ţărănimii
3. Formele sistemului răscumpărării prin muncă
4. Angajarea argaţilor, muncitorilor sezonieri şi zilerilor
V. Tendinţele sporirii veniturilor băneşti în gospodăria seniorială
1. Producția alodială
2. Vînzarea produselor alodiale
3. Alte surse de venituri băneşti senioriale

OAMENII ŞI MUNCA LOR ÎN PERIOADA DESTRĂMĂRII FEUDALISMULUI
Iobagi robotaşi pe domeniul Toldalagi (1789—1792) 208
Cantitatea robotei
Utilizarea forţei de muncă a robotaşilor în gospodăria alodială
Utilizarea multilaterală a forţei de muncă a iobagilor
Utilizarea robotei pe anotimpuri şi luni
Repartizarea săptămînală a forţei de muncă a iobagilor
Cultura viţei de vie în lumina registrului de robotă (traducere: Florica Perian)
Moşieri proprietari de păduri şi lucrători forestieri ţărani (traducere: Florica Perian)
Meşteşugari breslaşi, meşteri populari şi clientela lor (1750—1830)
Extinderea industriei meşteşugăreşti, creşterea ponderii sale şi semnele declinului
Creşterea păturii consumatoare şi producătoare rurale ţărăneşti
Conacul consumator; diversificarea cererii senioriale
Exemplul lui Toldalagi László, consumator de produse industriale, patron de meşteşugari şi constructor
Relaţia dintre industria meşteşugărească şi domeniul seniorial în lumina cumpărăturilor lui Toldalagi László
Călătoria lui Toldalagi László la Viena şi cumpărăturile sale în oraşul imperial

OAMENI AI ÎNNOIRILOR
Gábor Áron pe drumul revoluţiei
Mediul, familia
Studiile
Cariera militară
Încercări în industrie şi tehnică
Legăturile dintre Breţcu şi Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Rajka Péter — constructorul de maşini
Începuturi la Tîrgu Mureş, instruire la Viena
„Vrednicul mecanic” de la Cluj în epoca reformistă
Succes şi declin (traducere: Francisc Papp)

Lista abrevierilor
Note