nyomtat

megoszt

Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938–1941)
TILKOVSZKY LORÁNT
Katalóguscédula:
Cím: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938–1941)
Szerző: TILKOVSZKY LORÁNT

Megjelenési adatok:
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967
Kategória: könyvek
Témakör: kisebbségpolitika
Tárgyszó: kisebbségpolitika, revízió, magyar külpolitika
Műfaj: monográfia, adattár
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2967k]
Tartalom:
Trianontól a revízióig (Bevezetés) [pdf, 145.6k] [doc, 128k]

Revízió és nemzetiségpolitika Dél-Szlovákiában [pdf, 1019.2k] [doc, 1185.8k]
A kisebbségi kérdés szerepe a Csehszlovákiával szembeni magyar revíziós törekvésekben
Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen
A csehszlovák földreform magyar revíziója
Az iskolapolitika és népművelés magyarosító tendenciái
Magyar–szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon a bécsi döntés után

Kárpát-Ukrajna autonómiája Teleki Pál nemzetiségi politikájában [pdf, 849.5k] [doc, 929.8k]
Az autonómia kérdésének szerepe a Kárpát-Ukrajna birtokbavételét célzó magyar revíziós törekvésekben
Viták és politikai harcok az autonómia körül a kárpát-ukrajnai magyar katonai közigazgatás és a polgári közigazgatásra való áttérés idején
A szovjet szomszédság hatása Kárpát-Ukrajnára és az autonómia ügyére. A Telekiféle törvényjavaslat beterjesztése
Az autonómia ügyének elaltatása a Szovjetunió elleni támadás előkészítése és végrehajtása idején
Kárpát-Ukrajna gazdasági, szociális, kulturális viszonyai a magyar uralom első éveiben

Az észak-erdélyi területi revízió nemzetiségpolitikai vonatkozásai [pdf, 554.1k] [doc, 540.7k]
A kisebbségi kérdés szerepe a magyar kormány Románia elleni agressziójában
A magyar uralom alatti Észak-Erdély és a magyar–román viszony

Teleki Pál revíziós és nemzetiségi politikája (Összegezés) [pdf, 180.3k] [doc, 115.2k]

Mutatók, idegen nyelvű tartalomjegyzékek [pdf, 209.6k] [doc, 222.7k]
Személynevek mutatója
Helységnevek mutatója
Содержание
Contents
Inhaltsverzeichnis