nyomtat

megoszt

Verhovina feltámad
KEMÉNY GÁBOR
Katalóguscédula:
Cím: Verhovina feltámad
Szerző: KEMÉNY GÁBOR

Megjelenési adatok:
MEFHOSZ könyvkiadó, Budapest, 1939
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: rutén, ukrán, Ukrajna, ruszin, autonómia
Műfaj: monográfia, adattár
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1641.7k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 85.7k] [doc, 55.3k]

1. A RUTÉN MŰVELŐDÉS KEZDETEI. A ruténség faji, népi, vallási, kulturális [különös tekintettel az irodalomra] leírása és a rutén—magyar ezeréves sorsközösség. [pdf, 178k] [doc, 127k]

2. KELET VAGY NYUGAT. A vallási szempont jelentősége a rutén nép fejlődésében. Az egyházi unió. Görögkatolikusok és görögkeletiek vagy Szentpétervár, Lemberg-Ungvár és Budapest harca. Az egyházi skizma [szakadás]. A vallási pörök: Az izai pör 1904. A máramarosi pör 1913—14. Végső kísérletek a pánszláv veszedelem elhárítására: egyházi könyvek, naptár- és betűrevizió. A pravoszláv gondolat belső titkos propagandája. Világháború. [pdf, 210.4k] [doc, 196.1k]

3. EGÁN. A szociális helyzet Egán mozgalma előtt. Kivándorlás, nyomor, kizsákmányolás. 1897, rutén akció. 1898—1900, a hegyvidéki akció. Egán ínségakciója. Egán, a ruszin nép jótevője. Hitel- és áruelosztó szövetkezetek, mintagazdaságok, földbérletek, harc a kivándorlás ellen, állatimport. Állandó hegyvidéki kirendeltség. Egán halála. 1901. A hegyvidéki kirendeltség alkonya. [pdf, 181.4k] [doc, 178.2k]

4. AMERIKAI RUTÉNSÉG. Vallási propaganda. Az amerikai rutén sajtó szerepe. Izgató röpiratok. Az amerikai ruténség a vallási pörök idején. A sze- paratista törekvések kezdete. Philadelphiai egyezmény. Routhenian american national council. Mokesporti deklaráció. Scrantoni egyezmény. Wilson, Masaryk és Zsatkovics. Az amerikai rutén delegáció Párizsban, Benes kijátssza az amerikai ruténséget. Zsatkovics bukása. [pdf, 140.1k] [doc, 85.5k]

5. A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT. Az ungvári, huszti és eperjesi rutén nemzeti tanács. Beszkid Antal, az eperjesi tanács és a csehbarát irányzat. Szabó Eumén, az ungvári tanács: hűség Magyarország iránt. Brascsajkó Gyula, a huszti tanács és az ukrán unió. Saint-Germain és a rutén autonómia. Ezt megelőzően a párizsi tárgyalások. Wilson kiküldi Goodwynt, a budapesti amerikai katonai misszió vezetőjét Ruszka-Krajna miniszteréhez. Egy becsületes jelentés. Guernier és Seymour delegátusok Csehszlovákia érdekében. Clemenceau parancsot ad Wyxnek Kárpátalja megszállására. A rutén Diéta. A rutén nép jogait biztosító 10., 11., 12. és 13. szakaszok. A rutén autonómiát elsikkasztják. [pdf, 186.2k] [doc, 156.2k]

6. AZ AUTONÓM RUTÉN GONDOLAT HARCA. A Zsatkovics-expozé. A rutén ügy a Népszövetség előtt. Petíciók. Megjegyzések és jelentések csehszlovák részről. Állandó felszólalások. Yuhász-deklaráció 1928. A ruténség belső helyzete és politikai fejlődése a cseh terror alatt. Egy parasztvezér: Kurtyák János és a rutén néppárt. A rutén népi sajtó, Bródy András és Demkó Mihály. A ruténség politikai fejlődése Kurtyák halála után a Volosin-uralomig. [pdf, 243.5k] [doc, 211.5k]

7. A „HARMADIK UKRAJNA”. Az ukrán gondolat Európában, az ukrán propaganda Kárpátalján. Az I. Ukrajna. Ukrajnát felosztják. Ukrán szabadságharcok a XIX. században. Bismarck és az ukránok. Nicoli ezredes és a müncheni ukrán kapcsolatok (1903). Forradalmak (1905). Az orosz összeomlás (1917). Az ukrán nemzeti tanács. II. Ukrajna. A kievi tanácsköztársaság. Denikin és Wrangel, Petljura és Szkoropadszky. A német segítség. Petljura és Pilsudszki. A lengyel-ukrán egyezmény. II. Ukrajna elbukik. A „független ukrán köztársaság”. A világ ukrán szervezetei. (Petljura, Konovalec, Szkoropadszky.) A huszti kör szerepe. Volosin Ágoston. Az ukrán propaganda álarc nélkül. „Kárpátukrajna”; Az ukrán „Száznap” története. Volosin bukása. [pdf, 182.1k] [doc, 138.8k]

8. VERHOVINA FELTÁMAD. A ruténség jelentősége 1939 március 18. után. A ruszin autonómia kérdése. A ruszin nemzet jogai és kötelességei. A helyi autonómia és a kulturális autonómia viszonya. A magyar szempont. Az autonómia küszöbén. A rutén jövendő. [pdf, 116.5k] [doc, 50.2k]